Miep Huishoudservice

banne012
Uw privacy is belangrijk voor ons.
Lees hieronder hoe we hier mee omgaan
banne012
Als u de indruk heeft dat gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons
via: info@miep.nu of bel 0111-410 009

Privacy Verklaring

Miep B.v., gevestigd aan: 
Deltastraat41
4301RC
Zierikzee,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.miep.nu
Deltastraat41
4301RC
Zierikzee
0111-410 009
 
Miep Huishoudservice vind het bewaken van privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring verklaren wij:
Waarop deze privacyverklaring van toepassing is
Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier
Voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Welke bewaartermijnen wij hanteren
Met wie wij uw persoonsgegevens delen
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Hoe je contact met ons op kunt nemen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van onze websites, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Miep B.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@miep.nu, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Miep B.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Miep B.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miep B.v.) tussen zit.
 
Miep B.v. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
[online formulieren direct verstuurd worden naar onze outlook mailbox, dan wel een automatisch antwoord met uw gegevens]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Miep B.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens wanneer men uit dienst treed of een zaak is afgerond.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Miep B.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miep B.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miep B.v.en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid van uw eigen gegevens.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in eencomputerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, schriftelijk te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miep.nu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miep B.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice 0111-410 009 of via info@miep.